'Nóng' chuyện đấu thầu điện ảnh (16/12/2013)

Thông tư về đấu thầu điện ảnh để nhà nước đầu tư đang là vấn đề nóng của ngành điện ảnh cuối năm 2013. Nhiều người trong ngành thừa nhận đấu thầu điện ảnh là quyết định thông minh, nhưng quan trọng là cơ chế đấu thầu phải cụ thể.

'Nóng' chuyện đấu thầu điện ảnh
Phim Sống cùng lịch sử (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân) được cấp vốn ngân sách 22 tỉ đồng - Ảnh: Hoàng Tuấn