Bên mời thầu cần biết (ngày 22/4/2014)

Ngày 21/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 153 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị...

Thủ tục Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng, mã số hồ sơ: 044853.

a. Trình tự thực hiện     - Bước 1: Nhà thầu nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thầu tại Sở Xây dựng thuộc tỉnh, thành phố - Bước 2: Trong thời...

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C và nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng

a. Trình tự thực hiện     - Bước 1: Khi có thay đổi về tên, địa chỉ của nhà thầu, thay đổi các đối tác trong liên danh hoặc nhà thầu phụ ...

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt (hoặc phê duyệt điều chỉnh) Kế hoạch đấu thầu

a. Trình tự thực hiện     Thủ tục Thẩm định và phê duyệt (hoặc phê duyệt điều chỉnh) Kế hoạch đấu thầu dự án hoặc Kế hoạch đấu thầu gói t...

Thủ tục Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu

a. Trình tự thực hiện Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2 - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ ...

Quy định về thời gian trong đấu thầu

Câu hỏi Quy định về thời gian trong đấu thầu là bao nhiêu? Trả lời Điều 31, luật Đấu thầu 2005 có quy định thời gian cụ thể trong đấu...

Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh

Câu hỏi Một bộ hồ sơ mua sắm hàng hóa theo phương thức chào hàng cạnh tranh cần phải có những nội dung gì? Trả lời: Chào hàng cạnh tran...

Điều kiện để nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép thầu

Câu hỏi Xin cho biết các điều kiện để nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép thầu? Trả lời Theo Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nư...

Tư vấn về đấu thầu xây dựng

Câu hỏi Xin hỏi Luât sư : Công ty TNHH có công trình xây dựng dự định triể khai có giá trị đầu tư khoảng 3 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có k...

Thanh toán gói thầu tự thực hiện

Câu hỏi Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước được giao làm chủ đầu tư 01 dự án gồm nhiều gói thầu và có đủ năng lực để thực hiện 01 gói thầ...

Các trường hợp hủy đấu thầu

Câu hỏi Hủy đấu thầu được áp dụng trong các trường hợp nào? Trả lời Theo quy định tại Điều 43, luật Đấu năm 2005 quy định các trường hợp ...

Áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp

Câu hỏi Thưa luật sư, đơn vị chúng tôi đã thực hiện đấu thầu rộng rãi mua thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, hợp đồng đã thực hiện x...

Hiệu chỉnh sai lệch đối với hồ sơ dự thầu

Câu hỏi Bên mời thầu dựa vào cơ sở nào để hiệu chỉnh sai lệch (chào thừa hoặc chào thiếu) đối với các hồ sơ dự thầu thuộc danh sách ngắn ...

Về thẩm định đấu thầu

Câu hỏi Kính chào luật sư, tôi có một vài câu hỏi mong muốn được luật sư tư vấn giúp: 1. Thẩm định đấu thầu theo Luật đấu thầu có hiệu ...

Phải xác định được nguồn vốn trước khi đấu thầu

Quá trình rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ thời gian qua cho thấy, nhiều dự án không c...

Các hành vi bị cấm trong đấu thầu

Câu hỏi Các hành vi nào bị cấm trong đấu thầu? Trả lời Căn cứ theo Điều 12, luật Đấu thầu 2005 thì các hành vi sau sẽ bị nghiêm cấm ...

Đăng tải thông tin về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (14/03/2014)

Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu chịu trách nhiệm trong việc đăng tải thông tin về đấu thầu. Các thông tin này s...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông...

Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 thán...

Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09 tháng 03 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09 tháng 03 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn Đối tượ...

Luật Đấu thầu số 29/VBHN-VPQH của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013

Luật Đấu thầu số 29/VBHN-VPQH của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013 Tag:  luat dau thau ,  luat dau tu

Thi hành án giao đất khi hết thời hạn đấu thầu

Câu hỏi Theo bản án Hôn nhân gia đình thì anh A phải giao cho chị B ½ đất đấu thầu của UBND xã. Án có hiệu lực pháp luật, chị B có yêu cầ...

Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005

Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 Tag:  luat dau thau ,  luat dau tu

Số nhà thầu đăng ký đấu thầu qua mạng tăng 650% trong giai đoạn 2012 - 2013 (28/02/2014)

Số lượng người đăng ký tăng 500%, trong đó số lượng nhà thầu đăng ký tham gia sử dụng tăng 650%, số lượng bên mời thầu tăng 460%...

Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu đề đăng tải trên báo đấu thầu

Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp...

Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27 tháng 05 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hành cạnh tranh

Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27 tháng 05 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hành cạnh tranh Tag:  luat dau th...

Tuyên truyền rộng rãi các quy định mới của Luật đấu thầu năm 2013 (17/02/2014)

(Ảnh: Lê Tiên ) Nhằm cập nhật kịp thời và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định mới của Luật đấu thầu số 43/2013/...

Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu

Thông tư này quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (sau đây gọi là bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu) theo Điều 5 Nghị định s...

Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh gia Hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh gia Hồ sơ dự thầu đối với...

Thông tư số 08/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

Thông tư số 08/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp.

Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp. ...

Đấu thầu qua mạng: "Ngại" áp dụng vì tính minh bạch! (14/02/2014)

Chỉ ra việc không ít đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước đang “ngại” đấu thầu qua mạng bởi tính minh bạch của hình thức này, Cục t...

Thông tư số 02/2010/TT-BKH- ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

Thông tư số 02/2010/TT-BKH- ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy m...

Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp Đối tượng áp d...

Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16 tháng 04 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất

Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16 tháng 04 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử d...

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của...

Bất thường vụ đấu thầu 90 tỷ bị tố lên Bộ Công an (26/01/2014)

Trong khi những bất thường của vụ đấu thầu dự án 90 tỷ đồng, bị tố cáo đến Bộ công an thì có nghi vấn tiêu cực xảy ra tại BQL dự án. Tố ...

Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật Xây dựng

Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật...

Luật đấu thầu năm 2013 giải quyết được mục tiêu gì? (24/01/2014)

Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu Lê Văn Tăng phổ biến Luật đấu thầu năm2013 tại Khóa tập huấn được tổ chức ngày 7/1 (ảnh: Lê Tiên) ...

Quy trình dự thầu đối với các dự án PPP của Australia (10/01/2014)

Một góc của thành phố Melbourne, Australia - Ảnh: N.N Là nước có nhiều kinh nghiệm thành công về đầu tư theo hình thức đối tác ...

Kiến nghị lập sở giao dịch vàng thay việc đấu thầu vàng (17/01/2014)

Vàng trang sức Việt Nam hiện nay còn manh mún, thậm chí lép vế trên sân nhà do các sản phẩm ngoại có giá rẻ hơn và mẫu mã đẹp hơn

Chỉ định thầu

Câu hỏi Chỉ định thầu sẽ được áp dụng trong các trường hợp nào? Trả lời Căn cứ theo Điều 20 khoản 1  "1. Chỉ định thầu được áp...

Kiểm soát đấu thầu qua mạng để chống "lợi ích nhóm" (23/12/2013)

                                            Ảnh: Minh họa internet Đấu thầu điện tử (đấu thầu qua mạng) được kỳ...