Luật đấu thầu năm 2013 giải quyết được mục tiêu gì? (24/01/2014)

Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu Lê Văn Tăng phổ biến Luật đấu thầu năm2013 tại Khóa tập huấn được tổ chức ngày 7/1 (ảnh: Lê Tiên) ...

Quy trình dự thầu đối với các dự án PPP của Australia (10/01/2014)

Một góc của thành phố Melbourne, Australia - Ảnh: N.N Là nước có nhiều kinh nghiệm thành công về đầu tư theo hình thức đối tác ...

Kiến nghị lập sở giao dịch vàng thay việc đấu thầu vàng (17/01/2014)

Vàng trang sức Việt Nam hiện nay còn manh mún, thậm chí lép vế trên sân nhà do các sản phẩm ngoại có giá rẻ hơn và mẫu mã đẹp hơn

Chỉ định thầu

Câu hỏi Chỉ định thầu sẽ được áp dụng trong các trường hợp nào? Trả lời Căn cứ theo Điều 20 khoản 1  "1. Chỉ định thầu được áp...

Kiểm soát đấu thầu qua mạng để chống "lợi ích nhóm" (23/12/2013)

                                            Ảnh: Minh họa internet Đấu thầu điện tử (đấu thầu qua mạng) được kỳ...