Tuyên truyền rộng rãi các quy định mới của Luật đấu thầu năm 2013 (17/02/2014)

Tuyên truyền rộng rãi các quy định mới của Luật đấu thầu năm 2013
(Ảnh: Lê Tiên)

Nhằm cập nhật kịp thời và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định mới của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 13/2/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo phổ biến, giới thiệu những nét mới, cơ bản của Luật đấu thầu năm 2013 cho các cơ quan thông tấn, báo chí và truyền thông.


Luật đấu thầu năm 2013 gồm 13 chương, 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005, Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014, kể từ ngày Luật có hiệu lực, Luật đấu thầu năm 2005 hết hiệu lực thi hành, bãi bỏ Mục 1 Chương VI Luật xây dựng và Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12. Theo đó, việc ban hành Luật đấu thầu năm 2013 đã pháp điển hóa các nội dung trong các văn bản quy phạm pháp luật khác quy định về hoạt động đấu thầu, khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật trong cùng một lĩnh vực và bảo đảm tính thống nhất, minh bạch của hệ thống pháp luật.

Theo Cục Quản lý đấu thầu (QLĐT) - Bộ KH&ĐT, trong suốt quá trình soạn thảo dự án, Luật đấu thầu năm 2013 đã bám sát quan điểm chỉ đạo và đã đạt được 10 mục tiêu cơ bản đặt ra. Thứ nhất, sửa đổi một số quy định hiện hành nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đấu thầu. Thứ hai là quy định rõ phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu theo từng lĩnh vực cụ thể; bổ sung thêm một số phương pháp mới trong đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm đa dạng hóa phương pháp đánh giá và để phù hợp hơn với từng loại hình và quy mô của gói thầu, khắc phục tình trạng bỏ thầu giá thấp nhưng không đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu. Thứ ba, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực trong nước, ưu đãi đối với nhà thầu và hàng hóa sản xuất trong nước. Thứ tư, quy định hình thức đấu thầu mua sắm tập trung trên cơ sở tổng hợp các thông lệ quốc tế tốt và kết quả thí điểm thực hiện tại Việt Nam để áp dụng rộng rãi trong công tác đấu thầu. Thứ năm là quy định về đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế công lập với việc Luật đấu thầu năm 2013 đã dành riêng một Mục quy định về vấn đề này. Sáu là quy định hình thức lựa chọn nhà đầu tư. Bảy là quy định chặt chẽ hợp đồng trong đấu thầu, với 4 hình thức hợp đồng, gồm hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian và bỏ hình thức hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm. Tám là phân cấp triệt để trong đấu thầu. Chín là tăng cường giám sát về đấu thầu và mười là tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục QLĐT Lê Văn Tăng cho biết thêm, phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu năm 2013 mở rộng rất nhiều so với Luật đấu thầu năm 2005, như tất cả các dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước không kể vốn nhà nước chiếm bao nhiêu %; mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất;…

Vấn đề đấu thầu qua mạng cũng thu hút sự quan tâm của báo chí. Cục trưởng Lê Văn Tăng cho biết, đấu thầu qua mạng đem lại rất nhiều lợi ích và sẽ được đẩy mạnh áp dụng. Luật đấu thầu năm 2013 đã dành 1 chương quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng, tạo khung pháp lý vững chắc cho việc triển khai đấu thầu qua mạng trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội thảo phổ biến Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Ảnh: Tiên Giang)


Đặc biệt, để đảm bảo khi Luật có hiệu lực, các văn bản dưới Luật sẽ được ban hành kịp thời để hướng dẫn thực hiện Luật, Cục trưởng Lê Văn Tăng cho biết, khi dự thảo Luật đấu thầu 2013 được trình ra Quốc hội cho ý kiến đã trình kèm dự thảo 2 Nghị định hướng dẫn Luật, việc hoàn thiện dự thảo Nghị định tiến hành song song khi tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật. Đến thời điểm này, tiến độ thực hiện các Nghị định đảm bảo theo kế hoạch để có thể sớm ban hành và có hiệu lực đồng thời khi Luật đấu thầu 2013 có hiệu lực.

Cục trưởng Lê Văn Tăng khẳng định, Luật đấu thầu năm 2013 đã có nhiều bước tiến với những quy định rõ ràng, mạch lạc, chặt chẽ. Nếu được thực hiện đúng sẽ cải thiện rõ rệt hiệu quả của công tác đấu thầu nói riêng, góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng vốn của Nhà nước nói chung. Tuy nhiên, để Luật đi vào cuộc sống và được thực hiện nghiêm túc, có vai trò rất lớn của các cơ quan thông tấn báo chí, để tuyên truyền về những điểm mới của Luật, tạo sự đồng thuận khi thực hiện…
 

Một trong những nội dung được báo chí quan tâm tại Hội thảo là Luật đấu thầu năm 2013 sẽ khắc phục như thế nào về tình trạng nhà thầu yếu bỏ thầu giá thấp nhưng không đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu? Cục trưởng Lê Văn Tăng cho biết, Luật có nhiều quy định chặt chẽ để loại nhà thầu yếu kém, không đủ năng lực thực hiện gói thầu trước khi xem xét vấn đề giá, như quy định thêm phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ. Theo đó, nhà thầu nộp đồng thời hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính nhưng ở hai túi hồ sơ riêng biệt. Việc mở thầu được tiến hành 2 lần, mở đề xuất kỹ thuật trước, chỉ những nhà thầu đáp ứng về kỹ thuật mới mở tiếp hồ sơ đề xuất tài chính để đánh giá. Vì thế, những nhà thầu không đủ năng lực, kỹ thuật sẽ không được xem xét đến giá dù bỏ giá rẻ. Cũng để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu với giá hợp lý, Luật đấu thầu năm 2013 quy định thêm nhiều phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu,...…
Tag: luat dau thauluat dau tu

Nguồn: Báo Đấu thầu