Quy định về thời gian trong đấu thầu

Câu hỏi Quy định về thời gian trong đấu thầu là bao nhiêu? Trả lời Điều 31, luật Đấu thầu 2005 có quy định thời gian cụ thể trong đấu...

Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh

Câu hỏi Một bộ hồ sơ mua sắm hàng hóa theo phương thức chào hàng cạnh tranh cần phải có những nội dung gì? Trả lời: Chào hàng cạnh tran...

Điều kiện để nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép thầu

Câu hỏi Xin cho biết các điều kiện để nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép thầu? Trả lời Theo Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nư...

Tư vấn về đấu thầu xây dựng

Câu hỏi Xin hỏi Luât sư : Công ty TNHH có công trình xây dựng dự định triể khai có giá trị đầu tư khoảng 3 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có k...

Thanh toán gói thầu tự thực hiện

Câu hỏi Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước được giao làm chủ đầu tư 01 dự án gồm nhiều gói thầu và có đủ năng lực để thực hiện 01 gói thầ...

Các trường hợp hủy đấu thầu

Câu hỏi Hủy đấu thầu được áp dụng trong các trường hợp nào? Trả lời Theo quy định tại Điều 43, luật Đấu năm 2005 quy định các trường hợp ...

Áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp

Câu hỏi Thưa luật sư, đơn vị chúng tôi đã thực hiện đấu thầu rộng rãi mua thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, hợp đồng đã thực hiện x...

Hiệu chỉnh sai lệch đối với hồ sơ dự thầu

Câu hỏi Bên mời thầu dựa vào cơ sở nào để hiệu chỉnh sai lệch (chào thừa hoặc chào thiếu) đối với các hồ sơ dự thầu thuộc danh sách ngắn ...

Về thẩm định đấu thầu

Câu hỏi Kính chào luật sư, tôi có một vài câu hỏi mong muốn được luật sư tư vấn giúp: 1. Thẩm định đấu thầu theo Luật đấu thầu có hiệu ...

Phải xác định được nguồn vốn trước khi đấu thầu

Quá trình rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ thời gian qua cho thấy, nhiều dự án không c...

Các hành vi bị cấm trong đấu thầu

Câu hỏi Các hành vi nào bị cấm trong đấu thầu? Trả lời Căn cứ theo Điều 12, luật Đấu thầu 2005 thì các hành vi sau sẽ bị nghiêm cấm ...

Đăng tải thông tin về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (14/03/2014)

Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu chịu trách nhiệm trong việc đăng tải thông tin về đấu thầu. Các thông tin này s...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông...

Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 thán...

Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09 tháng 03 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09 tháng 03 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn Đối tượ...

Luật Đấu thầu số 29/VBHN-VPQH của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013

Luật Đấu thầu số 29/VBHN-VPQH của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013 Tag:  luat dau thau ,  luat dau tu

Thi hành án giao đất khi hết thời hạn đấu thầu

Câu hỏi Theo bản án Hôn nhân gia đình thì anh A phải giao cho chị B ½ đất đấu thầu của UBND xã. Án có hiệu lực pháp luật, chị B có yêu cầ...

Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005

Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 Tag:  luat dau thau ,  luat dau tu

Số nhà thầu đăng ký đấu thầu qua mạng tăng 650% trong giai đoạn 2012 - 2013 (28/02/2014)

Số lượng người đăng ký tăng 500%, trong đó số lượng nhà thầu đăng ký tham gia sử dụng tăng 650%, số lượng bên mời thầu tăng 460%...