Số nhà thầu đăng ký đấu thầu qua mạng tăng 650% trong giai đoạn 2012 - 2013 (28/02/2014)

Số nhà thầu đăng ký đấu thầu qua mạng tăng 650% trong giai đoạn 2012 - 2013

Số lượng người đăng ký tăng 500%, trong đó số lượng nhà thầu đăng ký tham gia sử dụng tăng 650%, số lượng bên mời thầu tăng 460%.

Ngày 28/02/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết thí điểm đấu thầu qua mạng giai đoạn 2012 -2013 và đề xuất lộ trình thực hiện đấu thầu qua mạng trong những năm tiếp theo.

Đấu thầu qua mạng được quy định tại Điều 30 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 19/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI và tiếp tục được quy định tại chương VII, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014. Tiếp tục phát huy những kết quả trong giai đoạn thí điểm 2009 – 2011, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao cho Bộ KHĐT phối hợp với 3 cơ quan thí điểm là UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng đến hết năm 2013.

Trong giai đoạn 2012 – 2013, Bộ KHĐT đã tổ chức giới thiệu, hướng dẫn về đấu thầu qua mạng cho hơn 3.500 cán bộ từ hơn 600 đơn vị chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu trong cả nước. Tính đến cuối năm 2013, các cơ quan thí điểm và các đơn vị khác trong cả nước đã thực hiện thành công hơn 1.000 gói thầu điện tử (so với 55 gói thầu trong giai đoạn 2009 – 2011). Toàn bộ các hoạt động như đăng tải kế hoạch đấu thầu, đăng tải thông báo mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, thông báo kết quả đánh giá… đều được thực hiện trên hệ thống, đăng tải được hơn 9.200 kế hoạch đấu thầu, hơn 57.000 thông báo mời thầu. Số lượng ngày dùng đăng ký sử dụng hệ thống là hơn 7.400 bên mời thầu và hơn 2.600 nhà thầu. Đến nay, theo thống kê trên hệ thống thì số lượng người dùng (nhà thầu, bên mời thầu, người dùng đăng ký) trong giai đoạn 2012 – 2013 đã tăng vọt so với giai đoạn 2009 – 2011. Cụ thể, số lượng người đăng ký tăng 500%, trong đó số lượng nhà thầu đăng ký tham gia sử dụng tăng 650%, số lượng bên mời thầu tăng 460%. Việc sử dụng hệ thống để đăng tải thông tin đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng cũng tăng trưởng vượt bậc. Số gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng tăng gần 20 lần, số thông báo mời thầu và kế hoạch đấu thầu được đăng tải tương ứng gần 3 lần và 11 lần.

Tuy nhiên, hoạt động đấu thầu qua mạng cũng vẫn gặp nhiều khó khăn về mặt pháp lý. Các đơn vị triển khai có tâm lý lo ngại khi giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra về quá trình đấu thầu qua mạng. Giá trị pháp lý của các tài liệu điện tử cũng như chữ ký số trong đấu thầu qua mạng chưa được công nhận đầy đủ, chưa được quy định đầy đủ cụ thể ở văn bản quy phạm pháp luật.

Một bất cập của Thông tư 17/2010 là chỉ khuyến khích các đơn vị không nằm trong diện thí điểm thực hiện đấu thầu qua mạng nên tâm lý nhiều đơn vị chưa chuẩn bị để làm. Tại Việt Nam, tổng giá trị các gói thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu hàng năm khoảng 20% GDP (hơn 20 tỷ USD). Như vậy, nếu chúng ta mở rộng áp dụng đấu thầu qua mạng sẽ góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng tỷ USD. Quan trọng hơn, đấu thầu qua mạng làm tăng cường tính công khai minh bạch thông tin trong hoạt động đấu thầu, góp phần chống tham nhũng.

Tag: luat dau thauluat dau tu

 
Nguồn: Trí Thức Trẻ