Thanh toán gói thầu tự thực hiện

Câu hỏi
Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước được giao làm chủ đầu tư 01 dự án gồm nhiều gói thầu và có đủ năng lực để thực hiện 01 gói thầu xây dựng. Cty đã giao cho Xí nghiệp thực hiện gói thầu này; sau thời gian thực hiện và được nghiệm thu giai đoạn 1 thì Xí nghiệp giải thể; Vì không thể không thực hiện hoàn thành gói thầy, Công ty tiếp tục giao việc cho Đội trực thuộc Công ty thi công khối lượng còn lại

công ty đã tiến hành thanh lý hợp đồng giao việc với Xí nghiệp và ký hợp đồng giao việc mới với Đội
vậy xin hỏi quý Luật sư Công ty chúng tôi phải thực hiện như vậy có được giải ngân và đúng Luật không?
Trân trọng kính chào!
Trả lời
Chào bạn,
Vấn đề bạn hỏi, tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:
Như thông tin bạn trao đổi, Xí nghiệp là đơn vị trực thuộc của công ty, việc công ty giao việc cho Xí nghiệp hay cho đội xây dựng là đơn vị trực thuộc của mình là vấn đề thuộc nội bộ của công ty,  công ty cần tuân thủ theo các quy định nội bộ về quan hệ giữa công ty và các đơn vị trực thuộc (nếu có).
Khi giải thể Xí nghiệp, công ty thực hiện quyết toán giai đoạn công trình để thanh lý giá trị phần công việc mà Xí nghiệp đã thực hiện, sau đó có thể ký hợp đồng giao thầu cho đội xây dựng mới để thực hiện tiếp công việc, điều này không trái với các quy định hiện hành về xây dựng, về quản lý nội bộ trong doanh nghiệp.
Khi thực hiện việc chấm dứt hợp đồng đã ký và giải thể xí nghiệp, ký hợp đồng mới với đội xây dựng khác để tiếp tục công việc, công ty phải chú ý về tiến độ, về hồ sơ quyết toán, có phương giải quyết các khoản nợ đứng danh xí nghiệp... để việc đội xây dựng thực hiện tiếp công việc được dễ dàng, tránh phát sinh các tranh chấp về sau.
Trên đây là các ý kiến tư vấn của luật sư, hi vọng làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm.
Trân trọng./.