Thi hành án giao đất khi hết thời hạn đấu thầu

Câu hỏi
Theo bản án Hôn nhân gia đình thì anh A phải giao cho chị B ½ đất đấu thầu của UBND xã. Án có hiệu lực pháp luật, chị B có yêu cầu thi hành án hợp lệ, cơ quan THA đã ra quyết định. Quá trình tổ chức THA chấp hành viên chưa áp dựng các biện pháp THA. Nay thời hạn đất đấu thầu của vợ chồng anh A, chị B đã hết hạn với UBND xã mà cơ quan THA chưa giao được ½ đất đấu thầu. Vậy cho tôi hỏi đã hết thời hạn đấu thầu nhưng CHV chưa giao đất thì thời gian tiếp theo CHV có làm thủ tục cưỡng chế giao đất đó hay không? Nếu giao thì có đúng quy định của pháp luật hay không?

Trả lời
Đối với câu hỏi của bạn luật sư xin được tư vấn như sau:
Trong trường hợp này, về nguyên tắc Chấp hành viên phải thi hành theo nội dung bản án giao đất cho chị B căn cứ quy định tại Luật Thi hành án dân sự. Tuy nhiên, do thời hạn đấu thầu (do bạn khong nêu rõ đấu thầu như thế nào, nên chúng tôi đặt giả sử là thuê đất) đã hết, vì vậy cơ quan thi hành án cần làm việc với Uỷ ban nhân dân xã để biết cụ thể việc quản lý, sử dụng diện tích đất đó. Nếu Uỷ ban nhân dân xã cho chị B tiếp tục thuê đất hoặc gia hạn thuê đất thì Chấp hành viên thực hiện việc thi hành án, kể cả áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án để giao đất cho chị B. Trường hợp thời hạn thuê đất đã hết mà người thuê không được tiếp tục thuê hoặc không được gia hạn thuê đất, thì do Ủỷ ban nhân dân xã thu hồi đất vì hết hạn hợp đồng, bởi thế cơ quan thi hành án cần phối hợp với Uỷ ban nhân dân và chị B để giải quyết theo quy định của pháp luật về đất đai để kết thúc việc thi hành án.
Trân trọng./.