Tư vấn về đấu thầu xây dựng

Câu hỏi
Xin hỏi Luât sư : Công ty TNHH có công trình xây dựng dự định triể khai có giá trị đầu tư khoảng 3 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có khoảng 2 tỷ đồng và đi vay khoảng một tỷ đồng. vây có bắt buộc phải tổ chức đấu thầu thi công hay không? văn bản pháp luật nào qui định việc này?
Rất mong sớm nhận được câu trả lời tư vấn của các Luật sư, xin cảm ơn!

Trả lời
Chào bạn,
Vấn đề bạn hỏi, tôi xin được tư vấn như sau:
Bạn không nói rõ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp ở đây là nguồn vốn thuộc sở hữu tư nhân hay nhà nước, điều 1 Luật Đấu thầu 2005 quy định các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án sau đây được áp dụng cho:
"1. Dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển, bao gồm:
a) Dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng;
b) Dự án đầu tư để mua sắm tài sản kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt;
c) Dự án quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn;
d) Dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật;
đ) Các dự án khác cho mục tiêu đầu tư phát triển;
2. Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;
3. Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm phục vụ việc cải tạo, sửa chữa lớn các thiết bị, dây chuyền sản xuất, công trình, nhà xưởng đã đầu tư của doanh nghiệp nhà nước."
Như vậy, nếu liên quan đến vốn nhà nước thì đấu thầu có thể coi là bắt buộc. Đối với các nguồn vốn hình thành từ sở hữu tư nhân pháp luật không quy định mà phụ thuộc vào ý chí chủ quan của đại diện sở hữu vốn.
Những ý kiến của luật sư hy vọng giúp bạn có câu trả lời cho mình.
Trân trọng./.