Bên mời thầu cần biết (ngày 22/4/2014)

Ngày 21/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 153 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị...

Thủ tục Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng, mã số hồ sơ: 044853.

a. Trình tự thực hiện     - Bước 1: Nhà thầu nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thầu tại Sở Xây dựng thuộc tỉnh, thành phố - Bước 2: Trong thời...

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C và nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng

a. Trình tự thực hiện     - Bước 1: Khi có thay đổi về tên, địa chỉ của nhà thầu, thay đổi các đối tác trong liên danh hoặc nhà thầu phụ ...

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt (hoặc phê duyệt điều chỉnh) Kế hoạch đấu thầu

a. Trình tự thực hiện     Thủ tục Thẩm định và phê duyệt (hoặc phê duyệt điều chỉnh) Kế hoạch đấu thầu dự án hoặc Kế hoạch đấu thầu gói t...

Thủ tục Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu

a. Trình tự thực hiện Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2 - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ ...